Dış Ticaret
  Uluslararası Terimler
 
A.A. Always Afloat Daima yüzer halde
a.d. Ante diem/before date Gününden önce/vadesi gelmiş
A.F. Advance Freight Peşin avans navlun
A.H. After Hatch Kıç ambar ağzı
A.P. Additional Premium Ek prim
a/c Account Hesap, hesaba
A/C Account current Cari hesap
A/d After date Vadesinden sonra
A/S Alongside Bordada
A/S Account sale Satış hesabı
a/s At sight  
A/S Account Sales/After sight Satış hesabı/Görüldükten sonra
A/V Ad valorem Kıymet üzerinden
Acc Accepted, acceptance Kabul edilmiştir, kabul
ad/advt Advocate Avukat
Afft. Affidavit Yeminli yazılı ifade
aflt. Afloat Yüzer halde
AI First class 1.sınıf
Alt. Alternate Yedek/Vekil
amt. Amount Miktar
an. Anno Yılda
Anch. Anchorage Demir yri
arbtn./arbtror Arbitration/Arbitrator Tahkim (arbitraj) Hakem
art. Article İstatistik pozisyonu/Madde
assd. Assessed Tahakkuk etmiş
Assigt. Assignment Devir, temlik
Assn. Association Dernek, birlik
att.At., Atty. Attorney Vekil/Dava vekili
Att.Gen. Attorney General Başsavcı
awb Airwarybill (Hava) konşimento

B
B.B. Bill Book Borç senedi defteri
B.B.B. Before Breaking Bulk Yükü (dökme) boşaltmaya başlamadan önce
B.D. Bar Draught Şığlıkta gerekli min.su çekimi
b.d. Bills discounted/Bank draft İskonto edilmiş senet/Banka keşidesi
B.D.I. Both Dates Inclusive Her iki tarih dahil
B.E. Both ends, at both load/discharge ports 1.küpeşterler, 2. yükleme/boşaltma limanları
B.H. Bill of Health/Bulkhead Sağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli düşey bölme
B.O. Buyer's option Alıcı opsiyonu
B.O.T. Board of Trade Ticaret Heyeti
b.p. By procuration (power of attorey) Vekaleten imzaya yetkili
B.T. Berth terms Yükleme ve boşaltma kuralları
B/C Bills for collection Tahsile verilen senetler
b/d Brought down Nakil yekün
B/E Bill of Exchange Poliçe, ciro ile devrolunan kıymetli evrak
B/G Bonded goods Gümrüğü ödenmemiş transit mal
B/N Banknote Banknot
B/P Bills payable Borç senedi
B/P Bill payable Ödenecek senetler
B/R Bills receivable Alacak senedi
B/S Bill of Sale Gemi mülkiyetini devreden vesika
B/S (b.s) Bill of Sale/Balance Sheet Satış faturası/Bilanço
bal. Balance Denge
Bd. Bond Tahvil
Bds. Boards Tahta, mukavva
bkpt. Bankrupt Müflis
bre. Barrel Varil
Bs/c Bills of collection Tahsil senetleri

C
c Currency/Cents/Case Para/Sent/Durum
C and D Collection and Delivery Senet tahsili ve teslim
C.a.D. Cash against Documents Vesaik mukabili ödeme
C.B. Cash Credit Para olarak verilen kredi
C.b.d. Cash beore delivery Teslimden önce ödeme
c.d. Cash discount/Certificate of deposit Kasa iskontusu/Teminat makbuzu
C.div. Cumulative dividend Birikmiş temettü
C.F. Cost and Freight Mal Bedeli ve NAvlu
C.G. Coast Guard Sahil koruma
C.G.A. Cargo's proportion of General Average Büyük avaryadan yükün hissesine düşen
C.H. Custom House Gümrük Dairesi
C.I.F. Cost, Insurance, Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
C.I.F.c.and.I Cost insurance, Freight, Commission and Interest Mal Bedeli, Sigorta, Navlun, Komisyon ve Faiz
C.i.a. Cash in advance Peşin para
C.L. Carload Lot Alıcının bulunduğu istasyona teslim
C.O.D. Cash on Delivery Teslimat anında ödeme
C.O.P. Custom of the Port Liman teamülü, usulü
C.P.D. Charterers Pay Dues Vergi, rüsum gemi kiralayana ait
C/A Capital account Sermaye hesabı
c/f Carried forward Nakli yekün
C/H Clearing House Takas Dairesi
c/m Certificate of manufacture İmalat belgesi
C/N Credit Note Alacak dekontu
C/N Credit Note Kredi dekontu
C/O Certificate of Origin Menşe Şahadetnamesi Menşe Şahadetnamesi
c/o Care of/Cash order Aracılğı ile (eliyle) Peşin para ile sipariş
C/P Charter Party Gemi kira kontratı
cash b/I Cash against bill of lading Konşimento karşılığı peşin ödeme
Cash. Cashier Kasiyer, veznedar
cd.sl. Conditional sale Şartlı satış
ch.ppd. Charges prepaid Önceden ödenen masraflar
chq. Cheque Çek
cl.b/l Clean bill of lading Temiz, eklentisiz konşumento
Coll. Collect/collection Senet tahsili/tahsil etme
Ctge. Cartage Nakliye Ücreti
 
  Bugün 5 visitors (34 hits) kişi burdaydı!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=