Dış Ticaret
  Belge Orneklerı 2
 

proforma fatura: Proforma faturalar veya ticari faturalar, evrak dışında, yurt dışına göndermek istediğiniz her şey için, İngilizce olarak hazırlanması gereken belgelerdir. Bu faturalar, göndermek istediniz paketin,konteynırın içinde ne olduğunu bildiren zorunlu bir dokümandır.

kolı lıstesı:
Her bir kolinin içinde bulunan ambalaj ve mal muhteviyatını belirten listelerdir. Yabancı gümrüklerde malın gümrük makamları tarafından örnekleme yöntemi ile kontrol edilmesine yaramaktadır. Ayrıca yabancı alıcılar ihracatçı tarafından kendilerine gönderilecek ambalaj listesine göre malları çeşitli perakende veya toptan satış yerlerine gönderebilmektedir. Ambalaj listeleri alıcının kendi iç dağıtımında bu açıdan yardımcı olmaktadır

Menşe Şahadetnamesi
, uluslararası ticarete konu olan ürünlerin menşeini belirten belgelerdir. İhracatı yapan firmanın üyesi bulunduğu yerel ticaret ya da sanayi odalarınca onaylanan bir belgedir.

sigorta belgesı:
  CIF veya CI teslim şekline göre yapılan ihracatta sözkonusu olmaktadır. İthalatçının verdiği bilgiler ve talimat doğrultusunda ve ithalatçı hesabına ihracatçı tarafından yaptırılmaktadır.Dış ticarette, söz konusu olan ticari mal rizikolara karşı sigorta ettirilmiş olmaktadır.

orgınal fatura: 
Satış işleminin gerçekleşmesinden sonra düzenlenen bir faturadır.Orjinal fatura satış sözleşmesini belgeleyen veya satış sözleşmesinin var olduğuna dair kesin karine oluşturan bir belge olmaktadır.

navlun faturası: CF veya CIF satışta, navlun satıcı tarafından ödenmektedir. Mal ile ilgili satış faturasında, navlun tutarı mal bedeline dahil olarak veya ayrı olarak gösterilebilmektedir. Bu faturaya Navlun Faturası denmektedir.

saglık sertıfıkası.:İhraç konusu malın sağlık koşullarına uygun olup olmadığını gösteren belge niteliğindedir. Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı yada Üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınmaktadır.

analız raporu:Tahlili gerektiren, özellikle gıda ve kimyasal maddelerde gerekli olabilmektedir. Genelde üniversitelerin ilgili bölümlerince hazırlanmaktadır. 

Aflatoksin Raporu İncir, fındık, antep fıstığı gibi kurutulmuş meyvelerde küf kalıntısına ilişkin aflatoksin kontrolü istenmektedir. Bu rapor üniversitelerin analiz labaratuarlarından veya KOSGEB labaratuarlarından temin edilebilir.

CITES BELGESI: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin İhracatında Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin İhracatına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/4) eki Ek I-A, I-B; Ek II-A, II-B ve Ek III-A, III-B sayılı listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen nesli tehlike altında olan hayvan ve bitki türlerinin ihracatı sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla kontrol altına alınmıştır. 

 
  Bugün 5 visitors (33 hits) kişi burdaydı!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=