Dış Ticaret
  Dış Ticarettiki Ödeme Şekiller
 
Peşin Ödeme
İthalatçının mal bedelini kendi bankası aracılığı ile ihracatçıya ödemesi,ihracatçının da bedelini tahsil ettiği ithalatçıya göndermesi suretiyle gerçekleşir.

Konsinye Satış
Tipik bir “açık hesap” uygulamasıdır. Satıcı mallarını alıcıya emaneten  satılmak üzere gönderir. Mallar satılana kadar , malların mülkiyeti satıcıya aittir ve satılamayan mallar satıcıya iade edilir. Alıcı sattığı kadar malın bedelini bir banka aracılığıyla satıcıya gönderir.

Mal Mukabili Ödeme
Mal mukabili ödemede ihracatçı malını sevk eder, sevkiyata ait vesaiki doğrudan  ya da herhangi bir bedel tahsil etmeksizin teslim edilmek üzerebanka kanalıyla ithalatçıya gönderir. Vesaiki teslim alan ithalatçı bununla malları gümrükten çeker ve aralarında anlaşmaya göre belirlenen süre içinde mal bedelini öder. Mal mukabili ödeme ihracatço için riski en fazla olan ödeme şeklidir.

Vesaik Mukabili Ödeme
Vesaik Mukabili ödemede satıcı malları sevk ettikten sonra sevk belgelerini görüldüğünde ödenmesi ya da poliçenin kabul edilmesi karşılığında alıcıya teslim edilmek üzere emanet eder.

Kabul Kredili Ödeme
Bu ödeme türü uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılmaktadır. İthalatçının ihracatçıya malları sattıktan sonra ödemede bulunduğu  bu yöntemde ödeme tarihi önceden tespit edilir.

Akreditifli Ödeme 
Akreditif, bir alıcının talebine dayanarak bir bankanın verdiği ve alıcı tarafından ayrıntıları belirtilmiş,mala ya da hizmete ilişkin belgelerin ibrazı karşılığında ismi belirtilen bir satıcıya ödeme yapılması yolundaki şartlı bir taahhüttür. Alıcının bankası bu taahhüdü doğrudan satıcıya verdiği gibi satıcı lehine satıcının bankasına da verebilir. Sistemin uluslararası özelliğinden dolayı her iki durumda da satıcının bankasının ihbar etme,teyit etme,iştira etme ödeme ve poliçe kabul etme yetkileri vardır. Bu yetkileri, akreditifi için banka belirler.
 
  Bugün 5 visitors (17 hits) kişi burdaydı!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=